PGB

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaald. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen. Om in aanmerking te komen voor een pgb, moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Kiezen voor een PGB betekent dat u zelf uw hulp en begeleiding regelt. Dat heeft veel voordelen, u bepaalt zelf waaneer u welke zorg ontvangt!

Werken met een PGB, zelf uw hulpverleners kiezen, zelf de regie voeren over de hulp en begeleiding die u krijgt, is meer dan alleen een praktische regeling. U gaat ook anders met elkaar om. U bent niet vooral 'zorgafhankelijk', maar in de eerste plaats opdrachtgever of werkgever van de hulpen.

Verschillende soorten zorg en hulp

Met een PGB kunt u verschillende vormen van hulp en begeleiding inkopen. Deze vormen van hulp heten officieel 'zorgfuncties'.

 • Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan).
 • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing).
 • Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang).
 • Activerende begeleiding (leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken).
 • Nachtzorg, nachtzorg word echter nog maar in enkele gevallen volledig geïndiceerd.
 • 24-uurszorg, ook 24-uurs zorg word niet in alle gevallen volledig geïndiceerd.

 

Niet alles

Met een PGB kan echter niet alles. Wat mogelijk is hangt af van de hoogte van het toegekende budget en wat binnen de PGB-regeling is toegestaan.

 • U kunt met het PGB alle vormen van hulp en begeleiding inkopen die binnen de genoemde zorgfuncties vallen, ook al hebt u voor een bepaalde functie geen indicatie gekregen.
 • U mag geen huishoudelijke zorg inkopen via het PGB van het Zorgkantoor.
 • U mag het PGB niet besteden aan zaken die niet zorg gerelateerd zijn! (kleding, vakantie, uiteten).
 • Met een PGB mag u geen geneeskundige behandeling of therapie betalen. Ook permanent verblijf in een instelling kunt u niet met een PGB financieren.

 

Administratie:

Bij het PGB komt een stukje eigen administratie kijken. 
Elis thuiszorg is PGB gespecialiseerd en kan u volledig begeleiden met het aanvragen en verwerken van een PGB. 
Dit doen we uiteraard geheel kosteloos!
Waar moet u aan denken als het gaan om administratie:

 • Het aanvragen van een indicatie bij het CIZ.
 • Hoe hoog is mijn indicatie dus hoe hoog word mijn budget?
 • Hoeveel uren zorg kan ik daar maximaal voor inkopen?
 • Op welke rekening laat ik het budget storten?
 • Uw moet eens per jaar verantwoording afleggen aan het Zorgkantoor.
 • Het aanvragen van een nieuwe indicatie?

 

Al deze zaken nemen we graag van u over en zullen er zorg voor dragen dat uw administratie te allen tijde in orde is! Wij doen deze PGB administratie, als u cliënt bent bij Elis thuiszorg, geheel kosteloos voor u!

Huishoudelijke zorg: word sinds 01 januari 2007 niet meer geïndiceerd door het CIZ maar door de gemeente waar u woont. Zij bepalen voor u of u in aanmerking komt voor huishoudelijke activiteiten. Ook hier kunt u kiezen voor een Persoons Gebonden Budget. Mocht u hier vragen over hebben of er zijn u zaken niet duidelijk neem dan gerust contact met ons op, wij staan u, ook voor de huishoudelijke taken, graag te woord in een persoonlijk gesprek waar we u alles kunnen uitleggen.

Huishoudelijke zorg: Huishoudelijke verzorging (denk aan schoonmaken, afwassen, wassen draaien, koken, boodschappe